شعرهای شاعران بزرگ برای شب یلدا

شب یلدا,شاعران بزرگ

جهانی‌ها -> شعر

در فرهنگ عاميانه‌ی مردم، شب يلدا و شب چله، شب دوستی است. شب بار عام و کارهای خيريه است. مردم ايران که اکثراً کشاورز يا دام‌دار بوده‌اند، آموخته‌اند تا سرمای زمستان را بهانه‌ای برای دورهم جمع‌شدن و جشن به پايان رساندن يک سال زراعی بدانند.

ليکن در فرهنگ ادبی و رسمی کشورمان، يلدا اغلب چهره‌ی تاريک و خشن شبی طولانی است. شبی که عشاق به انتظار به سرآمدن آن هستند. طولانی و تاريک بودن يلدا استعاره‌ايست برای فراق جان‌کاه معشوق، تنهايی و انتظار وصال و گاه گيسوی سياه و بلند يار.
و حال چندبيتی در اين مضمون می‌خوانيم:

شب یلدا,شاعران بزرگ

حافظ
صحبت حکام، ظلمت شب يلدا است
نور ز خورشيد خواه بو که برآيد

شب یلدا,شاعران بزرگ

سعدی
هنوز با همه دردم اميد درمان است
که آخری بود آخر شبان يلدا را

شب یلدا,شاعران بزرگ

اوحدی
شب هجرانت ای دلبر، شب يلدا است پنداری
رخت نوروز و ديدار تو عيد ماست پنداری

شب یلدا,شاعران بزرگ

خاقانی
تو جان لطيفی و جهان جسم کثيف
تو شمع فروزنده و گيتی شب يلدا

شب یلدا,شاعران بزرگ

عنصری
چون حلقه ربايند به نيزه، تو به نيزه
خال از رخ زنگی بربايی شب يلدا

شب یلدا,شاعران بزرگ

منوچهری
نور رايش تيره‌شب را روز نورانی کند
دود چشمش روز روشن را شب يلدا کند

شب یلدا,شاعران بزرگ

مسعود سعد
کرده خورشيد صبح ملک تو
روز همه دشمنان شب يلدا

شب یلدا,شاعران بزرگ

ناصرخسرو
او بر دوشنبه و تو بر آدينه
تو ليل قدر داری و او يلدا

هم‌چنين ارتباط عيسی مسيح با اين شب در اشعار امير معزی و سنائی غزنوی مشهود است.

شب یلدا,شاعران بزرگ

امير معزی
ايزد دادار، مهر و کين تو گويی
از شب قدر آفريد و از شب يلدا
زان‌که به مهرت بود تقرب مومن
زان‌که به کينت بود تفاخر ترسا

شب یلدا,شاعران بزرگ

سنائی غزنوی
به صاحب‌دولتی پيوند اگر نامی همی جويی
که از يک چاکری عيسی چنان معروف شد يلدا

شب یلدا,شاعران بزرگ

سيف افرنگی
سخنم بلندنام از سخن تو گشت و شايد
که درازنامی از نام مسيح يافت يلدا

شب یلدا,شاعران بزرگ

همچنین ببینید

  • شعر شب یلدا
  • شعر کودکانه ؛ شب یلدا
  • شعر طنز شب یلدا

منبع:cs.uwaterloo.ca

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه