فصل جدید رقابتهای لیگ برتر نوجوانان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات با حضور ۱۴ تیم در دو گروه هفت تیمی به صورت دوره ای برگزار خواهد شد. جمعه ششم شهریورماه در سالن شهید افراسیابی و در هفته اول این دوره از مسابقات ۲۴ بازی انجام شد و تیم ها بازیهای دور اول تا سوم خود را برگزار کردند که در نهایت در گروه یک بسیج بازار بین الملل مشهد با سه پیروزی و یک تساوی در هر سه بازی و کسب ۱۰ امتیاز در صدر جدول ایستاد. نیروی مقاومت با ۹ و شهدای داورزن با ۷ امتیاز در مکانهای دوم و سوم ایستادند.

در گروه دوم تیز شهدای گرمدره و شهید زین الدین قم با ۹ امتیاز و تفاضل برد انفرادی متفاوت مکانهای اول و دوم جدول را کسب کردند و هیات جودو اصفهان نیز با ۶ امتیاز در جای سوم ایستاد.

نتایج کامل رقابتهای هفته نخست:

گروه اول دور اول:

شهید پیرآینده صفر - شهدای داور زن ۷

هیات جودو خوزستان ۴ - بسیج بازار بزرگ بین الملل مشهد ۵

بسیچ گیلان صفر- هیات جودو چالوس ۹

گروه اول دور دوم:

شهید پیرآینده ۲ - نیروی مقاومت بسیج ۷

بسیج گیلان صفر - شهدای داور زن ۹

هیات جودو ۲ - بسیج بازار بزرگ بین الملل مشهد ۷

گروه اول دور سوم:

هیات جودو خوزستان صفر - نیروی مقاومت بسیج ۹

بسیچ گیلان صفر - شهید پیرآینده ۹

بسیچ بازار بزرگ بین الملل مشهد ۴ شهدای داور زن۴

گروه اول دوم چهارم:

بسیچ گیلان صفر - نیروی مقاومت ۹

هیات جودو چالوس ۴ - هیات جودو ۵

بسیج بازار بزرگ بین الملل مشهد ۸ - شهید پیرآینده یک

گروه دوم دور اول:

هیات جودو اصفهان ۴ - شهرداری گرمدره ۵

هیات جودو ایلام یک - شهید زین الدین قم ۸

هیات جودو همدان صفر - ملوان هرمزگان ۹

گروه دوم دور دوم:

هیات جودو اصفهان ۶ - هیات جودو چناران ۳

هیات جودو همدان صفر - شهرداری گرمدره ۸

ملوان هرمزگان ۴ - شهید زین الدین قم ۵

گروه دوم دور سوم:

هیات جودو ایلام یک - هیات جودو چناران ۸

هیات جودو همدان ۲ - هیات جودو اصفهان ۷

شهید زین الدین قم یک - شهرداری گرمدره ۸

گروه دوم دور چهارم:

هیات جودو همدان ۶ - هیات جودو چناران ۳

ملوان هرمزگان ۷ هیات جودو ایلام ۲

شهید زین الدین ۷ - هیات جودو اصفهان ۲

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه